Simon Abrams Photography | Matthew Whitaker - Apollo Spring Gala 2011

Photos of 10-year-old musician Matthew Whitaker performing at the 2011 Apollo Spring Gala.
Matthew Whitaker